GDPR

Povinně zveřejňované informace o zpracování osobních údajů Základní a Mateřské školy Stárkov, (dále jen „ZŠ a MŠ“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. ZŠ a MŠ zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků, zaměstnanců a dalších osob, které jsou se ZŠ a MŠ v právním vztahu. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených ZŠ a MŠ zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však ZŠ a MŠ provádí v zájmu osob převážně k zajištění informovanosti. ZŠ a MŠ respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. ZŠ a MŠ zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu ZŠ a MŠ, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. ZŠ a MŠ zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. ZŠ a MŠ pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů ZŠ a MŠ, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na ZŠ a MŠ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS jssmhsi: , e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: ZŠ a MŠ Stárkov, Stárkov 167, Stárkov, 54936 nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese: ZŠ a MŠ Stárkov, Stárkov 167, Stárkov, 54936. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na ZŠ a MŠ obracet za účelem uplatnění práva: - na přístup k osobním údajům, - na opravu osobních údajů, - na výmaz osobních údajů, - na omezení zpracování osobních údajů, - vznést námitku proti zpracování osobních údajů, - na přenositelnost údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na ZŠ a MŠ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro ZŠ a MŠ je František Šedivý, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 008 297