Informace k zápisu do prvního ročníku

Zápis v letošním roce probíhá opět s určitými omezeními. Rodiče nejprve zaregistrují své dítě na níže uvedeném odkazu. Při registraci si vyberou termín pro schůzku ve škole. Na schůzce není nutná účast dítěte, bude se jednat především o administrativní záležitost. Po registraci obdržíte další informace ohledně dokumentů k zápisu.

Registrace bude přístupná od pondělí 19. 4. do pátku 30. 4.

Zápis do prvního ročníku je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl loni udělen odklad povinné školní docházky.

Odkaz na registraci: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsstarkov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4827

© 2021 ZŠ a MŠ Stárkov