Informace k výuce v březnu 2021

Na základě krizového opatření vlády je od pondělí 1. 3. uzavřena mateřská škola, na distanční výuku přechází i 1. a 2. ročník základní školy, zároveň se zavírá školní družina.
Rodiče dětí do 10 let mohou žádat ošetřovné, přičemž není třeba potvrzení školy nebo školky.
Školní jídelna bude i nadále vařit pro veřejnost. Obědy mohou do jídlonosičů odebírat i děti účastnící se distanční výuky - je potřeba je přihlásit u vedoucí ŠJ (obědy pro děti jsou za obvyklou školní cenu).
 
 
Do následujících týdnů přejeme všem hodně zdraví a pevných nervů.
© 2021 ZŠ a MŠ Stárkov