Dokumenty školy

Školní řád ZŠ Stárkov

Školní řád ZŠ Stárkov

Výňatek školního řádu

Režim školy

Omluvenky k vytištění

Omluvenka z výuky

Žádost o uvolnění na tři a více dnů

Omluvenka z tělocviku

Školní vzdělávací program "Učíme se zdravě žít, komunikovat a znát"

Úvod do ŠVP - upravujeme a připravujeme novou verzi

ŠVP - Osnovy I. stupeň - upravujeme a připravujeme novou verzi

ŠVP - Osnovy II. stupeň - upravujeme a připravujeme novou verzi